Cà phê 24h, TT. Châu Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 04/1 Hoàng Lê Kha, TT. Châu Thành, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 094 453 37 64
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 113.124.866, 10.603.545.179.999.900


Địa chỉ Cà phê 24h ở đâu?

04/1 Hoàng Lê Kha, TT. Châu Thành, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà phê 24h như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trà sữa House Of Cha - Bến Cát, Mỹ Phước