Cá kiểng Tuyết Vân, Phường 10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 Lưu Xuân Tín, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3859 3770
Trang web
Vị trí chính xác 107.510.313, 1.066.596.105


Địa chỉ Cá kiểng Tuyết Vân ở đâu?

2 Lưu Xuân Tín, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cá kiểng Tuyết Vân như thế nào?

Chủ Nhật:[05:30-17:00], Thứ Hai:[05:30-17:00], Thứ Ba:[05:30-17:00], Thứ Tư:[05:30-17:00], Thứ Năm:[05:30-17:00], Thứ Sáu:[05:30-17:00], Thứ Bảy:[05:30-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng cá cảnh Phước Thủy Sinh - Nam Hà