BW Industrial Hai Duong – Cẩm Điền

Địa chỉ: W5JH+434, QL5, Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương, Việt Nam

Số điện thoại: 0899 516 099

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 209.302.541,1.061.777.092 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ BW Industrial Hai Duong ở đâu?

Trả lời: W5JH+434, QL5, Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của BW Industrial Hai Duong là bao nhiêu?

Trả lời: 0899 516 099

Hỏi: BW Industrial Hai Duong mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:30-17:30], Thứ Ba:[08:30-17:30], Thứ Tư:[08:30-17:30], Thứ Năm:[08:30-17:30], Thứ Sáu:[08:30-17:30]

Hỏi: Website của BW Industrial Hai Duong là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  Dự Án KĐT Louis City Hoàng Mai - Hoàng Văn Thụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.