Bưu điện tỉnh Tây Ninh, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 186, Ba Mươi Tháng Tư, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3821 383
Trang web vnpost.vn
Vị trí chính xác 113.137.359, 10.609.718.149.999.900


Địa chỉ Bưu điện tỉnh Tây Ninh ở đâu?

186, Ba Mươi Tháng Tư, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu điện tỉnh Tây Ninh như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bưu Điện Xã Tân Hưng, Tân Hưng