Bưu Điện Quận 6, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 88 Tháp Mười, Phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3960 1227
Trang web vietbox.vn
Vị trí chính xác 10.750.033.799.999.900, 1.066.504.401


Địa chỉ Bưu Điện Quận 6 ở đâu?

88 Tháp Mười, Phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu Điện Quận 6 như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-12:00], Thứ Ba:[07:30-12:00], Thứ Tư:[07:30-12:00], Thứ Năm:[07:30-12:00], Thứ Sáu:[07:30-12:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bưu điện Quang Trung, Khu Phố 3