Bưu điện Quận 4, Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 104 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3826 4070
Trang web vnpt.vn
Vị trí chính xác 10.764.344.099.999.900, 10.670.743.669.999.900


Địa chỉ Bưu điện Quận 4 ở đâu?

104 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu điện Quận 4 như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-12:00], Thứ Ba:[07:30-12:00], Thứ Tư:[07:30-12:00], Thứ Năm:[07:30-12:00], Thứ Sáu:[07:30-12:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Bưu Chính Sài Gòn (Saigonpost), Phường Cầu Ông Lãnh