Bưu Điện Nguyễn Trãi, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 49 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3836 9192
Trang web
Vị trí chính xác 107.586.353, 10.668.232.909.999.900


Địa chỉ Bưu Điện Nguyễn Trãi ở đâu?

49 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu Điện Nguyễn Trãi như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bưu Cục Khu Công Nghiệp Vsip, Binh Hoà