Bưu điện Luỹ Bán Bích, Hoà Thanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 585 Lũy Bán Bích, Hoà Thanh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3860 8667
Trang web hcmpost.vn
Vị trí chính xác 10.778.416, 1.066.349.709


Địa chỉ Bưu điện Luỹ Bán Bích ở đâu?

585 Lũy Bán Bích, Hoà Thanh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu điện Luỹ Bán Bích như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[08:00-12:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bưu điện Quận 3, Phường 6