Bưu Điện Gò Vấp, Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 555 Lê Quang Định, Phường 1, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3895 6013
Trang web vnpost.vn
Vị trí chính xác 108.204.257, 1.066.893.396


Địa chỉ Bưu Điện Gò Vấp ở đâu?

555 Lê Quang Định, Phường 1, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu Điện Gò Vấp như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30], Thứ Sáu:[07:00-11:30], Thứ Bảy:[07:00-11:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bưu điện Quận 7, Phú Mỹ