Bưu điện Bình Thạnh, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3841 0646
Trang web hcmpost.vn
Vị trí chính xác 10.802.493.199.999.900, 1.066.956.762


Địa chỉ Bưu điện Bình Thạnh ở đâu?

3 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu điện Bình Thạnh như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-12:00], Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00], Thứ Tư:[08:00-12:00], Thứ Năm:[08:00-12:00], Thứ Sáu:[08:00-12:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bưu Điện Châu Thành, Hiệp Thành