Bưu Điện Bà Quẹo, Phường 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 604 Trường Chinh, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3810 2799
Trang web hcmpost.vn
Vị trí chính xác 10.803.950.799.999.900, 1.066.358.631


Địa chỉ Bưu Điện Bà Quẹo ở đâu?

604 Trường Chinh, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu Điện Bà Quẹo như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  ĐẠI LÝ BƯU ĐIỆN CỬA HÒA VIỆN, Cách Mạng Tháng Tám