Bưu cục Viettel Post Tây Ninh, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 250 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 6252 426
Trang web
Vị trí chính xác 113.240.099, 1.061.099.946


Địa chỉ Bưu cục Viettel Post Tây Ninh ở đâu?

250 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu cục Viettel Post Tây Ninh như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-12:00], Thứ Bảy:[07:30-12:00], Chủ Nhật:[09:00-11:00], Thứ Hai:[07:30-12:00], Thứ Ba:[07:30-12:00], Thứ Tư:[07:30-12:00], Thứ Năm:[07:30-12:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bưu điện Quận 7, Phú Mỹ