Bưu cục Ninh Sơn, Ninh Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 603 Bời Lời, Ninh Sơn, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3821 553
Trang web
Vị trí chính xác 113.387.605, 1.061.182.249


Địa chỉ Bưu cục Ninh Sơn ở đâu?

603 Bời Lời, Ninh Sơn, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu cục Ninh Sơn như thế nào?

Thứ Sáu:[01:30-16:30], Thứ Bảy:[01:30-16:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[01:30-16:30], Thứ Ba:[01:30-16:30], Thứ Tư:[01:30-16:30], Thứ Năm:[01:30-16:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Indochina Post Logistics Can Tho City, Thới Bình