Bưởi Da Xanh Đa Kia (5 Bình) – Bù Gia Mập

Địa chỉ: Đa Kia, Bù Gia Mập, Bình Phước, Việt Nam

Số điện thoại: 0868 605 070

Trang web: m.facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 11.902.109,10.693.843.319.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Bưởi Da Xanh Đa Kia (5 Bình) ở đâu?

Trả lời: Đa Kia, Bù Gia Mập, Bình Phước, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Bưởi Da Xanh Đa Kia (5 Bình) là bao nhiêu?

Trả lời: 0868 605 070

Hỏi: Bưởi Da Xanh Đa Kia (5 Bình) mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Bưởi Da Xanh Đa Kia (5 Bình) là gì?

Trả lời: m.facebook.com

Xem thêm:  Cam Vinh Thanh Hiền - Quỳ Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.