Bún Kèn Út Lượm – TT. Dương Đông

Địa chỉ: 42 Đường 30 Tháng 4, TT. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web: bun-ken-ut-luom.business.site

Bản đồ chỉ đường: 10.214.184.999.999.900,1.039.625.925 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Bún Kèn Út Lượm ở đâu?

Trả lời: 42 Đường 30 Tháng 4, TT. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Bún Kèn Út Lượm là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Bún Kèn Út Lượm mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:00-12:00], Chủ Nhật:[06:00-12:00], Thứ Hai:[06:00-12:00], Thứ Ba:[06:00-12:00], Thứ Tư:[06:00-12:00], Thứ Năm:[06:00-12:00], Thứ Sáu:[06:00-12:00]

Hỏi: Website của Bún Kèn Út Lượm là gì?

Trả lời: bun-ken-ut-luom.business.site

Xem thêm:  Quán Cafe Sân Bay, Phường 2