Bún đậu A Lý, Khu phố 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1000 Hoàng Lê Kha, Khu phố 4, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0367 868 766
Trang web
Vị trí chính xác 113.027.426, 10.610.370.569.999.900


Địa chỉ Bún đậu A Lý ở đâu?

1000 Hoàng Lê Kha, Khu phố 4, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bún đậu A Lý như thế nào?

Thứ Bảy:[13:00-21:00], Chủ Nhật:[13:00-21:00], Thứ Hai:[13:00-21:00], Thứ Ba:[13:00-21:00], Thứ Tư:[13:00-21:00], Thứ Năm:[13:00-21:00], Thứ Sáu:[13:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán gà ác tiềm thuốc bắc Nguyên Long, TT. Hoà Thành