Bùi Gia Trang – Hoa Binh Province

Địa chỉ: Mông Hóa, Kỳ Sơn, Hoa Binh Province, Hòa Bình 36208, Việt Nam

Số điện thoại: 097 617 11 73

Trang web: business.site

Bản đồ chỉ đường: 209.281.208,1.054.049.163 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Bùi Gia Trang ở đâu?

Trả lời: Mông Hóa, Kỳ Sơn, Hoa Binh Province, Hòa Bình 36208, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Bùi Gia Trang là bao nhiêu?

Trả lời: 097 617 11 73

Hỏi: Bùi Gia Trang mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[09:00-18:00], Chủ Nhật:[09:00-18:00], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[Đóng cửa], Thứ Tư:[Đóng cửa], Thứ Năm:[Đóng cửa], Thứ Sáu:[12:45-18:00]

Hỏi: Website của Bùi Gia Trang là gì?

Trả lời: business.site

Xem thêm:  Tour Nam Du, Tour Hòn Sơn -Thiên Việt Travel - Kiên Giang 920000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.