Buffet Tẹt Ga – Nướng và lẩu, Trảng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 29H3+VC5, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 998 02 44
Trang web
Vị trí chính xác 1.102.963, 1.063.536.211


Địa chỉ Buffet Tẹt Ga - Nướng và lẩu ở đâu?

29H3+VC5, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Buffet Tẹt Ga - Nướng và lẩu như thế nào?

Thứ Bảy:[16:30-22:00], Chủ Nhật:[16:30-22:00], Thứ Hai:[16:30-22:00], Thứ Ba:[16:30-22:00], Thứ Tư:[16:30-22:00], Thứ Năm:[16:30-22:00], Thứ Sáu:[16:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sky Sushi, Phường 5