Buffet Đại Dương Tân Phú, Tân Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 26 Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700901, Việt Nam
Số điện thoại 0775 555 520
Trang web
Vị trí chính xác 108.188.705, 10.662.809.999.999.900


Địa chỉ Buffet Đại Dương Tân Phú ở đâu?

26 Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700901, Việt Nam

Giờ làm việc của Buffet Đại Dương Tân Phú như thế nào?

Thứ Bảy:[16:00-23:00], Chủ Nhật:[16:00-23:00], Thứ Hai:[16:00-23:00], Thứ Ba:[16:00-23:00], Thứ Tư:[16:00-23:00], Thứ Năm:[16:00-23:00], Thứ Sáu:[16:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ao cá luật sư Thi, Long Thành Trung