Buffet Cô Ba, Long Thành Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 339 Phạm Hùng, Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 782 20 29
Trang web
Vị trí chính xác 112.694.203, 1.061.286.737


Địa chỉ Buffet Cô Ba ở đâu?

339 Phạm Hùng, Long Thành Trung, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Buffet Cô Ba như thế nào?

Thứ Sáu:[15:00-21:00], Thứ Bảy:[15:00-21:00], Chủ Nhật:[15:00-21:00], Thứ Hai:[15:00-21:00], Thứ Ba:[15:00-21:00], Thứ Tư:[15:00-21:00], Thứ Năm:[15:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán ăn Huỳnh Thanh Việt, Ninh Sơn