Buffet 99k Ngọc Hòa, Mỹ Phước

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4JG5+QRW, D7, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 096 948 60 90
Trang web
Vị trí chính xác 111.269.806, 1.066.095.649


Địa chỉ Buffet 99k Ngọc Hòa ở đâu?

4JG5+QRW, D7, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Buffet 99k Ngọc Hòa như thế nào?

Thứ Bảy:[16:00-22:00], Chủ Nhật:[16:00-22:00], Thứ Hai:[16:00-22:00], Thứ Ba:[16:00-22:00], Thứ Tư:[16:00-22:00], Thứ Năm:[16:00-22:00], Thứ Sáu:[16:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Wellington Restaurant & Cafe, Tân Hiệp