Bu Store( KHO KÝ GỬI), TX

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Hẻm 8 Phạm Văn Đồng, TX, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 891 42 95
Trang web
Vị trí chính xác 11.292.591.999.999.900, 1.061.151.531


Địa chỉ Bu Store( KHO KÝ GỬI) ở đâu?

Hẻm 8 Phạm Văn Đồng, TX, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bu Store( KHO KÝ GỬI) như thế nào?

Thứ Sáu:[10:00-21:00], Thứ Bảy:[10:00-21:00], Chủ Nhật:[10:00-21:00], Thứ Hai:[10:00-21:00], Thứ Ba:[10:00-21:00], Thứ Tư:[10:00-21:00], Thứ Năm:[10:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Mỹ Hạnh, Phường 26