B&U Farm – Đông Hòa

Địa chỉ: Làng Thượng, Suối Lim, Vũng Rô, Đông Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Số điện thoại: 098 926 75 68

Trang web: thodiaphuyen.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 128.847.832,1.094.469.216 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ B&U Farm ở đâu?

Trả lời: Làng Thượng, Suối Lim, Vũng Rô, Đông Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của B&U Farm là bao nhiêu?

Trả lời: 098 926 75 68

Hỏi: B&U Farm mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hỏi: Website của B&U Farm là gì?

Trả lời: thodiaphuyen.com.vn

Xem thêm:  Gà giống 3 Hưng - Thống Nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.