Bs Bành Vũ Điền & Bs Pham thi Ngoc Tuyet, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 212 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3923 5555
Trang web
Vị trí chính xác 10.756.939, 1.066.769.865


Địa chỉ Bs Bành Vũ Điền & Bs Pham thi Ngoc Tuyet ở đâu?

212 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bs Bành Vũ Điền & Bs Pham thi Ngoc Tuyet như thế nào?

Thứ Bảy:[16:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-11:00], Thứ Hai:[16:00-19:00], Thứ Ba:[16:00-19:00], Thứ Tư:[16:00-19:00], Thứ Năm:[16:00-19:00], Thứ Sáu:[16:00-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Phường 1