Bonjour Resto’ Nguyễn Trãi, 150/35 Đ. Nguyễn Trãi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Hẻm 150, 150/35 Đ. Nguyễn Trãi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3926 0699
Trang web bonjourresto.com
Vị trí chính xác 107.701.424, 1.066.898.178


Địa chỉ Bonjour Resto' Nguyễn Trãi ở đâu?

Hẻm 150, 150/35 Đ. Nguyễn Trãi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bonjour Resto' Nguyễn Trãi như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Pháp Ti Ti, Phường 3