Bonjour Resto’ Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Hẻm 6, 2 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3551 5950
Trang web bonjourresto.com
Vị trí chính xác 10.804.093, 106.689.594


Địa chỉ Bonjour Resto' Nguyễn Huy Tưởng ở đâu?

Hẻm 6, 2 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bonjour Resto' Nguyễn Huy Tưởng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-14:00], Chủ Nhật:[08:00-14:00], Thứ Hai:[08:00-14:00], Thứ Ba:[08:00-14:00], Thứ Tư:[08:00-14:00], Thứ Năm:[08:00-14:00], Thứ Sáu:[08:00-14:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bonjour Resto' Nguyễn Trãi, 150/35 Đ. Nguyễn Trãi