Bonita Spa & Beauty, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 95 Đ. Số 3, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 098 962 68 88
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.772.356.499.999.900, 1.066.816.008


Địa chỉ Bonita Spa & Beauty ở đâu?

95 Đ. Số 3, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bonita Spa & Beauty như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:00], Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trang Nguyễn Spa, Bến Cầu