BoBaPop – Làng Đại Học, Đông Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ VQFX+XQ8, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 093 377 88 38
Trang web store.bobapop.com.vn
Vị trí chính xác 108.749.136, 1.067.994.408


Địa chỉ BoBaPop - Làng Đại Học ở đâu?

VQFX+XQ8, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của BoBaPop - Làng Đại Học như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-22:30], Chủ Nhật:[09:00-22:30], Thứ Hai:[07:30-22:30], Thứ Ba:[07:30-22:30], Thứ Tư:[07:30-22:30], Thứ Năm:[07:30-22:30], Thứ Sáu:[07:30-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cafe Góc Phố, Tân Châu