BOB TATTOO, Phường Phạm Ngũ Lão

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 207 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 371 99 33
Trang web business.site
Vị trí chính xác 107.655.011, 1.066.907.639


Địa chỉ BOB TATTOO ở đâu?

207 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của BOB TATTOO như thế nào?

Chủ Nhật:[10:00-21:00], Thứ Hai:[10:00-21:00], Thứ Ba:[10:00-21:00], Thứ Tư:[10:00-21:00], Thứ Năm:[10:00-21:00], Thứ Sáu:[10:00-21:00], Thứ Bảy:[10:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm xăm hình ở Bình Chánh - Đỗ Nhân Tattoo, Vĩnh Lộc B