bò tươi út hai, Ngã tư đường

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 38WR+3V3, Ngã tư đường, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 675 86 99
Trang web
Vị trí chính xác 11.095.129, 106.342.163


Địa chỉ bò tươi út hai ở đâu?

38WR+3V3, Ngã tư đường, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của bò tươi út hai như thế nào?

Thứ Sáu:[10:00-00:00], Thứ Bảy:[10:00-00:00], Chủ Nhật:[10:00-00:00], Thứ Hai:[10:00-00:00], Thứ Ba:[10:00-00:00], Thứ Tư:[10:00-00:00], Thứ Năm:[10:00-00:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơm Tấm Đêm 3 Hòa, Tân Phú