Bò Tơ Vĩnh Xuân, Tân Thông Hội

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 262 QL22, Tân Thông Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3792 3385
Trang web
Vị trí chính xác 109.564.351, 10.651.099.099.999.900


Địa chỉ Bò Tơ Vĩnh Xuân ở đâu?

262 QL22, Tân Thông Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bò Tơ Vĩnh Xuân như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bò tơ Trường Lạc, Ấp Phú Hòa