Bò tơ Thành Thái., Tân Hưng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ C5PF+64R, Unnamed Road, Tân Hưng, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 325 49 57
Trang web
Vị trí chính xác 11.435.616.399.999.900, 10.617.276.969.999.900


Địa chỉ Bò tơ Thành Thái. ở đâu?

C5PF+64R, Unnamed Road, Tân Hưng, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bò tơ Thành Thái. như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  NEM NƯỚNG NHA TRANG- Mr.NEM, Phường 9