Bò tơ Minh Đẹt, Ninh Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 846P+CGG, Ninh Thạnh, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0843 772 778
Trang web
Vị trí chính xác 113.110.549, 1.061.363.173


Địa chỉ Bò tơ Minh Đẹt ở đâu?

846P+CGG, Ninh Thạnh, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bò tơ Minh Đẹt như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán cơm Cây Me, Khu phố 3