Bo to Cu Chi, Trung Lập Thượng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2CPX+RXG, Trung Lập Thượng, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6896 1067
Trang web botocuchigiasi.vn
Vị trí chính xác 110.370.533, 1.064.499.567


Địa chỉ Bo to Cu Chi ở đâu?

2CPX+RXG, Trung Lập Thượng, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bo to Cu Chi như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-00:00], Chủ Nhật:[07:00-00:00], Thứ Hai:[07:00-00:00], Thứ Ba:[07:00-00:00], Thứ Tư:[07:00-00:00], Thứ Năm:[07:00-00:00], Thứ Sáu:[07:00-00:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Gammer 39, Phường 4