Bò Né – Bít Tết 3 Ngon Premium, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 12 Phạm Huy Thông, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 096 407 72 35
Trang web 3ngonpremium.business.site
Vị trí chính xác 108.323.681, 106.680.627


Địa chỉ Bò Né - Bít Tết 3 Ngon Premium ở đâu?

12 Phạm Huy Thông, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bò Né - Bít Tết 3 Ngon Premium như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-13:00], Chủ Nhật:[06:30-13:00], Thứ Hai:[06:30-13:00], Thứ Ba:[06:30-13:00], Thứ Tư:[06:30-13:00], Thứ Năm:[06:30-13:00], Thứ Sáu:[06:30-13:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lẩu bò Bảy Hòa, Phú Mỹ