BÒ NÉ 3 NGON, Phường 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 940 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 309 34 87
Trang web bone3ngon.com.vn
Vị trí chính xác 107.635.279, 1.066.588.937


Địa chỉ BÒ NÉ 3 NGON ở đâu?

940 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của BÒ NÉ 3 NGON như thế nào?

Thứ Bảy:[16:30-21:00], Chủ Nhật:[16:30-21:00], Thứ Hai:[16:30-21:00], Thứ Ba:[16:30-21:00], Thứ Tư:[16:30-21:00], Thứ Năm:[16:30-21:00], Thứ Sáu:[16:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Cơm Phú Lai, Phường 1