Bò Năm Nhọt, Tân Biên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 14 Đường Cần Đăng, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 732 13 77
Trang web
Vị trí chính xác 115.476.782, 10.599.998.719.999.900


Địa chỉ Bò Năm Nhọt ở đâu?

14 Đường Cần Đăng, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bò Năm Nhọt như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-21:30], Chủ Nhật:[08:30-21:30], Thứ Hai:[08:30-21:30], Thứ Ba:[08:30-21:30], Thứ Tư:[08:30-21:30], Thứ Năm:[08:30-21:30], Thứ Sáu:[08:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thuần Chay Phước Đăng, Tân Thới 3