Bò Hẻm Phố – Tây Ninh, Khu phố 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 134 Nguyễn Thái Học, Khu phố 4, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 520 13 23
Trang web
Vị trí chính xác 11.303.941.799.999.900, 106.103.304


Địa chỉ Bò Hẻm Phố - Tây Ninh ở đâu?

134 Nguyễn Thái Học, Khu phố 4, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bò Hẻm Phố - Tây Ninh như thế nào?

Thứ Bảy:[16:00-22:00], Chủ Nhật:[16:00-22:00], Thứ Hai:[16:00-22:00], Thứ Ba:[16:00-22:00], Thứ Tư:[16:00-22:00], Thứ Năm:[16:00-22:00], Thứ Sáu:[16:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bò tơ Trần Hiền, Hưng Thuận