Bò Bít Tết A Ngưu Ca, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 296 Đường 30/4, Phường 2, Tây Ninh, 840000, Việt Nam
Số điện thoại 093 788 76 77
Trang web ngoisaoplus.vn
Vị trí chính xác 113.084.264, 10.609.833.859.999.900


Địa chỉ Bò Bít Tết A Ngưu Ca ở đâu?

296 Đường 30/4, Phường 2, Tây Ninh, 840000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bò Bít Tết A Ngưu Ca như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  RƯỢU VANG NGON, phường 2