Bò+ Beefsteak – Vị Bò Năm Châu (Thủ Đức), Linh Tây

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 72 Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 308 29 72
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.851.995.299.999.900, 1.067.532.188


Địa chỉ Bò+ Beefsteak - Vị Bò Năm Châu (Thủ Đức) ở đâu?

72 Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bò+ Beefsteak - Vị Bò Năm Châu (Thủ Đức) như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-14:00], Chủ Nhật:[07:00-14:00], Thứ Hai:[10:00-14:00], Thứ Ba:[10:00-14:00], Thứ Tư:[10:00-14:00], Thứ Năm:[10:00-14:00], Thứ Sáu:[10:00-14:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  MOO BEEF STEAK PRIME, Bến Nghé