BMP Dance Studio / Dạy nhảy – Học nhảy, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 91 Trần Quốc Hoàn, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 694 94 27
Trang web bmpdancestudio.com
Vị trí chính xác 108.050.562, 10.666.418.499.999.900


Địa chỉ BMP Dance Studio / Dạy nhảy - Học nhảy ở đâu?

91 Trần Quốc Hoàn, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của BMP Dance Studio / Dạy nhảy - Học nhảy như thế nào?

Thứ Sáu:[18:00-21:00], Thứ Bảy:[10:00-11:00], Chủ Nhật:[09:30-11:00], Thứ Hai:[18:00-21:00], Thứ Ba:[18:00-21:00], Thứ Tư:[18:00-21:00], Thứ Năm:[18:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Life Dance Studio, Phường 12