Bitexco Foodcourt, Bến Nghé

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3915 6266
Trang web bitexcofinancialtower.com
Vị trí chính xác 107.718.037, 10.670.457.549.999.900


Địa chỉ Bitexco Foodcourt ở đâu?

2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bitexco Foodcourt như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-21:00], Chủ Nhật:[09:30-21:00], Thứ Hai:[08:30-21:00], Thứ Ba:[08:30-21:00], Thứ Tư:[08:30-21:00], Thứ Năm:[08:30-21:00], Thứ Sáu:[08:30-21:00]

Bitexco Foodcourt có website không?

bitexcofinancialtower.com

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hủ tiếu sa tế Mỹ Tho - Phường 1