BITA’S TRUONG CHINH, Đông Hưng Thuận

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 588 Trường Chinh, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3754 0457
Trang web bitas.com.vn
Vị trí chính xác 10.838.084.199.999.900, 10.661.858.219.999.900


Địa chỉ BITA'S TRUONG CHINH ở đâu?

588 Trường Chinh, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của BITA'S TRUONG CHINH như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Juno Đại Lộ Bình Dương, Thạnh Hòa B