Bít Tết Lục Nguyên, Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 127 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6673 1761
Trang web
Vị trí chính xác 107.737.268, 10.668.891.509.999.900


Địa chỉ Bít Tết Lục Nguyên ở đâu?

127 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bít Tết Lục Nguyên như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  phở khô 2 tô Gialai - Tự An