Binh Long Hotel, Khu Phố Phú Nghĩa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 207 Trần Hưng Đạo, Khu Phố Phú Nghĩa, Bình Long, Bình Phước, Việt Nam
Số điện thoại 0707 839 393
Trang web binhlonghotel.com
Vị trí chính xác 11.651.232, 1.066.086.527


Địa chỉ Binh Long Hotel ở đâu?

207 Trần Hưng Đạo, Khu Phố Phú Nghĩa, Bình Long, Bình Phước, Việt Nam

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Anh Linh 1 Hotel - Street