Bình Định City View – Nhơn Hoà

Địa chỉ: 840 QL19, Nhơn Hoà, An Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Số điện thoại: 0365 552 886

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 13.853.645,1.090.964.333 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Bình Định City View ở đâu?

Trả lời: 840 QL19, Nhơn Hoà, An Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Bình Định City View là bao nhiêu?

Trả lời: 0365 552 886

Hỏi: Bình Định City View mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Bình Định City View là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Tứ ngân, Điện Ngọc - Điện Ngọc