BIG INVEST GROUP, Khu đô thị Him Lam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 96 Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Him Lam, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 091 188 88 42
Trang web biginvestgroup.vn
Vị trí chính xác 107.413.633, 10.669.628.829.999.900


Địa chỉ BIG INVEST GROUP ở đâu?

96 Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị Him Lam, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của BIG INVEST GROUP như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-11:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Văn phòng Bất động sản 247 - An Đông