Big C Thanh Hóa – Đông Hải

Địa chỉ: Phố Đồng Lễ, Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Số điện thoại: 0237 3917 777

Trang web: bigc.vn

Bản đồ chỉ đường: 198.054.205,105.802.162 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Big C Thanh Hóa ở đâu?

Trả lời: Phố Đồng Lễ, Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Big C Thanh Hóa là bao nhiêu?

Trả lời: 0237 3917 777

Hỏi: Big C Thanh Hóa mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-22:30], Chủ Nhật:[08:00-22:30], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:30]

Hỏi: Website của Big C Thanh Hóa là gì?

Trả lời: bigc.vn

Xem thêm:  Co.op Mart Bến Tre - Phường 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.