Big C Miền Đông, Phường 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3863 2990
Trang web bigc.vn
Vị trí chính xác 10.779.234.599.999.900, 1.066.650.303


Địa chỉ Big C Miền Đông ở đâu?

268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Big C Miền Đông như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:30], Chủ Nhật:[08:00-22:30], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm bánh kem Bình An, Trường Tây