Biệt thự nghỉ dưỡng Hạ Long Hill – Thành phố Hạ Long

Địa chỉ: Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Số điện thoại: 093 331 46 66

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 20.972.071,1.070.245.265 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Biệt thự nghỉ dưỡng Hạ Long Hill ở đâu?

Trả lời: Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Biệt thự nghỉ dưỡng Hạ Long Hill là bao nhiêu?

Trả lời: 093 331 46 66

Hỏi: Biệt thự nghỉ dưỡng Hạ Long Hill mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Biệt thự nghỉ dưỡng Hạ Long Hill là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Hoà Sơn resort - Hòa Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.